top of page

ROBOTASSISTERET HERNIEKIRURGI

I herniedatabasen er det nu blevet muligt at registrere brugen af robot. Alle opfordres til at benytte muligheden, så der på sigt kan samles serier af robotassisterede operationer til brug for kvalitetsudvikling og monitorering.

DISKUSSION AF ROBOT-ASSISTERER HERNIEKIRURGI

På Dansk Herniedatabases årsmøde 2017 blev brugen af robot til herniekirurgi diskuteret. 
Styregruppen er IKKE modstander af robot, men ønsker en styret protokolleret udvikling drevet af relevante hypoteser. Der er behov for undersøgelser, som kan belyse hvilke indgreb robotten med fordel kan benyttes ved.
Det besluttedes at nedsætte et udvalg, som skal fremsætte oplæg til relevant protokolleret undersøgelse/
implementering.
Interesserede opfordres til at kontakte ankermand Kristian Kiim på mail[at]kristiankiim.dk

LITTERATUR

Der er sparsom litteratur omhandlende robotassisteret herniekirurgi. Til interesserede kan anbefales en leder fra Annals of Surgery, der beskriver problematikken:
LINK (kræver betaling/abbonement)
bottom of page