Formandsskab

Formand
Frederik Helgstrand,
ovl. dr. Med
Kirurgisk afdeling
Sjællands Universitets Hospital


Næstformænd
Thorbjørn Sommer
Cheflæge, PhD
Mavetarm kirurgisk klinik
Privat hospitalet Mølholm

Nadia Henriksen,
afdelingslæge, PhD
Afdeling for mave-, tarm- og leversygdomme 
Herlev Hospital


Kontaktsekretær Monika Severinsen, Kirurgisk Ambulatorium SUH
tlf: 4732 3181 / 4732 3185 
Mail: monse@regionsaelland.dk


email: danskherniedatabase@gmail.com


Du kan også skrive til os via nedenstående formular:

Tak! Beskeden blev sendt.

TEKNISKE PROBLEMER?

Tilmelding samt løsning af problemer foregår ved kontakt til:
http://www.rkkp.dk/systemadgange/kms/
 
Ved tekniske problemer ved inddatering, konktakt ServiceDesk (regionH) på tlf
38 64 80 80