FAGOMRÅDE - AKUT KIRURGI

Uddannelsesmæssigt hører herniekirurgien ind under Akut kirurgi, som et ekspertområde. I regi af Dansk Kirurgisk Selskab er der nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med specificering af området og udarbejdelse af målbeskrivelser, krav til uddannelse, certificeringer osv. Læs mere om arbejdet her: link

UDDANNELSE I HERNIEKIRURGI

På Dansk Herniedatabases årsmøde 2017 blev uddannelse i relation til lyskenære hernier diskuteret. 
Det blev besluttet at nedsætte et udvalg der skal se på mulighed for etablering af herniekursus i Danmark og mulighed for danske kirurgers deltagelse i det tysk/østrigske HerniaCompact. Interesserede i dette arbejde kan kontakte formand Hans Friis-Andersen.