VEJLEDNINGER

Retningslinier for behandling af ingvinalhernier
(Nationale retningslinier formuleret i databaseregi)
Anbefalinger for behandling af ventralhernier
 
EHS-guidelines
(Guidelines, behandling ingvinalhernier, udarbejdet af en arbejdsgruppe under European Hernia Society)
 
Patientinformationer
 
Vejledning TAPP
(inkl. operationsbeskrivelse)
 
Lichtenstein operationsbeskrivelse