top of page

Næste basiskursus afholdes foråret 2023, nærmere info følger.


Dansk Herniedatabase udbyder et teoretisk kursus i basal herniekirurgi, stilet mod uddannelseslæger med
interesse i kirurgi. På kurset undervises i primære ventralhernier og de lyskenære hernier. Her gennemgås
anatomi, epidemiologi, den kliniske præsentation, udredning, diagnostik, forskellige
behandlingsmodaliteter, samt komplikationer og håndtering heraf. Kursusdeltagerne undervises både med
tavleundervisning hvor teori og videomateriale gennemgås, samt case-baseret undervisning. Kursets
undervisere er afdelingslægerne Nadia Henriksen MD, PhD, Kristian Kiim Jensen MD, PhD, Dr. med., Mette
Willaume MD, PhD.

Ingen kommende begivenheder
bottom of page