top of page

HENVISNING AF PATIENTER MED KRONISKE SMERTER EFTER INGUINAL HERNIOTOMI

Patienter fra hele landet henvises direkte til Hvidovre Hospital til Morten Willer Stadeager eller Morten Togsverd-Bo, som er ansvarlige for udredning og den kirurgiske behandling.
Funktionen er landsdækkende højtspecialiseret.

KRITERIER FOR HENVISNING

  • Patienten skal have mindst 6 mdr.s kroniske smerter efter smertegivende operation for lyskebrok før henvisning til Hvidovre Hospital
  • Hvis der er recidiv svarende til lysken med kroniske smerter, skal recidivet opereres før henvisning. Først 6 mdr efter operation for recidiv kan der henvises til Hvidovre Hospital

HENVISNINGEN SKAL INDEHOLDE FØLGENDE INFORMATIONER

  • Dato for smertegivende operation
  • Såfremt smerterne ikke er debuteret i direkte relation til den primære operation skal patienten være udredt for hofte- og urogenitale mulige årsager.
  • Operationsbeskrivelser fra både primær operation og eventuelle efterfølgende operationer skal medsendes.
  • Beskrivelser og billeddannende undersøgelser skal medsendes/ gøres synlige for Gastroenheden, Hvidovre Hospital
  • Smerteanamnese inkl intensitet og varighed af smerter
  • Pt. skal være forsøgt behandlet med minimum panodil og NSAID.
  • Forbrug af analgetika (hvad og hvor meget) type
  • Evt. notater fra smerteklinikker/læger skal medsendes

HENVISNINGEN SENDES TIL

Overlæge Morten Willer Stadeager og overlæge Morten Togsverd-Bo
email: ahh-gastroenhed@regionh.dk
Gastroenheden, Kirurgisk sektion, afd 360,
Kettegaard Allé 30, 2550 Hvidovre,

For afklarende spørgsmål:
Sekretær Helle Højen
Helle.Hoejen@regionh.dk
tlf 3862 2236
bottom of page