HENVISNING AF PATIENTER MED KRONISKE SMERTER EFTER INGUINAL HERNIOTOMI

Patienter fra hele landet henvises direkte til Hvidovre Hospital til Morten Willer Stadeager, som er ansvarlig for udredning og den kirurgiske behandling. Funktionen er landsdækkende højtspecialiseret.

KRITERIER FOR HENVISNING

 • Patienten skal have mindst 6 mdr.s kroniske smerter efter smertegivende operation for lyskebrok før henvisning til Hvidovre Hospital
 • Hvis der er recidiv svarende til lysken med kroniske smerter, skal recidivet opereres før henvisning. Først 6 mdr efter operation for recidiv kan der henvises til Hvidovre Hospital

HENVISNINGEN SKAL INDEHOLDE FØLGENDE INFORMATIONER

 • Dato for smertegivende operation
 • Nøje smerteanamnese inkl intensitet og varighed af smerter
 • Forbrug af analgetika (hvad og hvor meget) type
 • Hvorledes smerterne påvirker dagligdag og arbejdsliv
 • Evt. smerter efter ejakulation (seksuel dysfunktion)
 • Evt. psykiatrisk anamnese
 • Evt. andre kroniske smertegener (kronisk smertesyndrom)
 • Evt. notater fra smerteklinikker/læger
 • Diverse tidligere operationsbeskrivelser for lyskebrok
 • Diverse relevante billeddannende undersøgelser inkl. beskrivelser (det er ikke en forudsætning, at pt. har fået foretaget billeddannende undersøgelser før henvisning)

HENVISNINGEN SENDES TIL

Afdelingslæge Morten Willer Stadeager 
email: ahh-gastroenhed@regionh.dk 
Gastroenheden, Kirurgisk sektion, afd 360, 
Kettegaard Allé 30, 2550 Hvidovre, 
 
For afklarende spørgsmål:
Sekretær Helle Højen
Helle.Hoejen@regionh.dk
tlf   3862 2236