HENVISNING AF PATIENTER MED KRONISKE SMERTER EFTER INGUINAL HERNIOTOMI

Patienter fra hele landet henvises direkte til Kirurgisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge - Region Sjælland til Thue Bisgaard, som er ansvarlig for udredning og den kirurgiske behandling.

KRITERIER FOR HENVISNING

 1. Patienten skal have mindst 6 måneder med kroniske smerter efter smertegivende operation for lyskebrok før henvisning til Kirurgisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge - Region Sjælland
 2. Hvis der er recidiv svarende til lysken med kroniske smerter, skal recidivet opereres før henvisning. Først 6 mdr efter operation for recidiv og fortsatte kroniske smerter kan der henvises til Kirurgisk afdeling, Køge Hospital

HENVISNINGEN SKAL INDEHOLDE FØLGENDE INFORMATIONER

 • Dato for smertegivende operation
 • Nøje smerteanamnese inkl intensitet og varighed af smerter
 • Forbrug af analgetika (hvad og hvor meget) type
 • Hvorledes smerterne påvirker dagligdag og arbejdsliv
 • Evt. smerter efter ejakulation (seksuel dysfunktion)
 • Evt. psykiatrisk anamnese
 • Evt. andre kroniske smertegener (kronisk smertesyndrom)
 • Evt. notater fra smerteklinikker/læger
 • Diverse tidligere operationsbeskrivelser for lyskebrok
 • Diverse relevante billeddannende undersøgelser inkl. beskrivelser (det er ikke en forudsætning, at pt. har fået foretaget billeddannende undersøgelser før henvisning)
Ved manglende informationer kan henvisningen tilbagevises

HENVISNINGEN SENDES TIL

Overlæge Thue Bisgaard 
email: thb@regionsjaelland.dk
Kirurgisk Afdeling
Sjællands Universitetshospital, Køge - Region Sjælland, 
Lykkebækvej, 4600 Køge, Danmark