top of page

EHS-medlemsskab, en opfordring fra formandsskabet

Danmark, med Hernie Databasen i spidsen, nyder stor anseelse og har stor indflydelse internationalt. Omvendt har vi næsten ingen indflydelse I European Hernia Society (EHS) grundet vores liden størrelse men også fordi stort set ingen danske kirurger melder sig ind i EHS. 
Et medlemskab medfører at man får rabat hvis man deltager i kongresser og kurser, endvidere får man elektronisk adgang til Hernia og snart også British Journal of Surgery Open (Hernia). Se fordele ved medlemsskab her.
Medlemskab er gratis for læger under uddannelse og koster 80 Euro for andre.
Så kære kolleger meld jer ind og hjælp os med at få en stemme!
Med venlig hilsen
Hans Friis-Andersen og Lars Nannestad

EHS: European Hernia Society

The European Hernia Society er et nonprofit internationalt videnskabeligt forum, der fokuserer på bugvægskirurgi og rekonstruktion. Det blev grundlagt af en fransk gruppe kirurger i 1979 under navnet GREPA (Groupe de Recherche et d'Etudes de la Paroi Abdominale). For en mere international tilgang blev  navnet ændret i 1998 til Det The European Hernia Society.
EHS søger at forbedre behandlingen af patienter med hernier. EHS afholder en årlig kongres, med videnskabelige præsentationer og diskussioner inden for herniekirurgi. EHS har udviklet klassifikationer og retningslinjer for at hjælpe med at definere kirurgiske standarder og diagnoser og koordinerer også kliniske forsøg.
I samarbejde med søsterorganisationen Americas Hernia Society udgiver EHS det videnskabelige tidsskrift Hernia.
Læs mere om EHS
Læs mere om Hernia
Guidelines og klassifikationer fra EHS

DANSK "CHAPTER"

Det er lykkedes Dansk Hernie Database at få oprettet et såkaldt Danish Chapter under EHS. Det betyder at EHS også har en lokal forandring i Danmark. Samtidig kan det danske chapter få indflydelse på hvad der sker i EHS. Blandt andet er det lykkedes, i samarbejde med den svenske herniedatabase, at få den årlige EHS kongres til København i 2021.
bottom of page